TERMOIZOLAȚIE TERASĂ

PANOURI DE PLUTĂ SUB ȚIGLĂ

Acoperiș din lemn cu panouri din plută

  

Acoperișul unei clădiri este ansamblul de lucrări și componente de construcție care îndeplinesc funcția de separare a mediului intern de cel extern din partea superioară a unei clădiri.

Este destul de clar că acoperișul oricărei clădiri îi este încredințat în primul rând sarcina de a proteja eficient împotriva elementelor climatice (apa de ploaie în primul rând, dar și zăpadă, vânt, căldură, umiditate), precum și cele artificiale care pot da rezultate neplăcute (zgomote terestre și aeriene, praf etc.).

Dacă, pe lângă asigurarea unei izolări bune a acoperișului cu privire la agresivitatea elementelor climatice și artificiale, am dori, de asemenea, să garantăm construcției sănătatea dorită, sunt de preferat materiale naturale respirante, capabile să asigure o protecție termică și acustică adecvată, precum și o durabilitate pe termen lung.

Izolația cu panouri de plută aglomerată permite difuzarea condensului care se ridică din zona de dedesubt și dispersia acestuia, în timp ce o izolație termică de care nu poate trece umiditatea, facilitează condensarea și impregnarea ulterioară a straturilor subiacente, ceea ce duce, inevitabil, la deteriorarea structurii acoperișului, în timp.

Stratul izolant poate fi poziționat diferit: exterior, sub țigla acoperișului sau în interior. Prima soluție este cea care oferă cele mai bune avantaje, în special în scopuri higro-termale, deoarece elimină riscurile condensării de suprafață, evită punțile termice, protejând structurile care au un element de degradare semnificativ în ciclurile de cald-rece.

Întrucât am putut verifica problema de izolație, aceasta nu este atribuită simplist calității și grosimii materialului izolant ales; mulți factori intră în evaluare, cum ar fi poziționarea stratului în raport cu celelalte componente, aspectele higro-termale, orice punți termice, inerție etc.

Societatea noastră, datorită experienței dobândite în domeniu, este capabil să ofere diferite soluții tehnice, oferind o gamă completă de produse capabile să satisfacă fiecare tip de cerință.

În cazul acoperișurilor plate, modul de impermeabilizare are o importanță deosebită pentru a evita deteriorarea structurii și a izolației din cauza infiltrării apei.


Problematică este și ventilația necesară pentru a evita formarea condensului, care în cazul unui acoperiș plat nu poate exploata mișcarea convectivă a aerului garantată de înclinarea pasului, care, datorită detaliilor bidirecționale fixate în acoperiș, expulzează aerul din cavitatea creată între panourile de plută naturală blondă ale stratului izolant și țigla finisajului exterior.

 

Panourile de plută aglomerată, datorită caracteristicilor sale fizico-chimice, oferă, este de asemenea, cea mai bună soluție într-un sistem de izolare , cum ar fi cea a unui acoperiș verde , deoarece, datorită elasticității și rezistenței termice aduce integrarea capacității de fazare a stratului izolant, de sol.


Varianta panourilor de plută aglomerată, sunt o soluție pentru performanțe maxime, confort și durabilitate ecologică.

Eco Corkline srl.

Eco Corkline srl.

Va punem la dispozitie: parchet, parchet din pluta, pardoseli din pluta, podele pluta, pluta, parchet incalzire, parchet flotant, parchet baie si bucatarie.